Wychowawcy Ciechanów

Zatrudniamy kadrę przedszkolną według Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz 674 z póz. zm.).
Naszym glównym celem jest wprowadzenie dzieci w swiat jezyków obcych w naturalny sposób, tak aby od najmlodszych lat stał sie on cześcią ich codziennego życia. Dzieci bez najmniejszych obciazen moga przyswajac jezyk obcy.
Do jego nauki zatrudniamy nauczycieli z pelnymi kwalifikacjami do nauczania jezyków obcych (tylko z dyplomami danej filologii).


mgr Magdalena Sternal
założycielka i dyrektor przedszkola

Wykształcenie:
2008 – Uniwersytet Gdański – Wydział filologiczny – magister filologii germańskiej
2009 – WSJO w Świeciu – Filologia angielska z rosyjską – tytuł licencjata.

2012 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – magister filologii angielskiej.

Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję. Przyswajaniu języka obcego przez najmłodszych sprzyjają różnorodne formy zabaw dające radość dzieciom. Dlatego też w zajęciach dydaktycznych wprowadzam gry, zabawy ruchowe, piosenki, wierszyki w połączeniu z materiałami wizualnymi, pobudzającymi bogatą wyobraźnię dzieci oraz ich kreatywność.

„Najbardziej pożyteczne w życiu to własne doświadczenie”. Walter Scott


mgr Magdalena Gross

Wykształcenie :
2007 – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalność: edukacja zintegrowana i przedszkolna – tytuł licencjata
2007 – Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie, specjalność: edukacja zintegrowana i przedszkolna – specjalność nauczycielska
2009 – magisterskie studia uzupełniające na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, specjalność: edukacja wczesnoszkolna – tytuł magistra

Moją myśl pedagogiczną potwierdzają słowa Barbary Cage, a mianowicie „nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron”. W swojej pracy z dzieckiem dążę do szczęścia powierzonych mi przez rodziców dzieci. Zdaję sobie sprawę, że dla każdego rodzica, jego dziecko jest perełką. A moim zadaniem jest tą perełkę dostrzec i pomóc w zdobywaniu nowych umiejętności. Moje doświadczenie w pracy z dziećmi pozwoliło mi na spojrzenie na świat oczami dziecka, a ta perspektywa powinna być interesująca dla każdego dorosłego człowieka. Każdy, kto spróbuje patrzeć w tym samym kierunku co dziecko, może przenieść się w świat o którym dawno zapomniał. Dzieci są naszą przyszłością i od nas nauczycieli w dużej mierze zależy, jak będzie wyglądał świat. Dlatego też staram się, aby dzieci będące pod moją opieką były szczęśliwe, radosne i zawsze uśmiechnięte, bo w takim świecie chciałabym żyć…


Renata Zawadka

Wykształcenie:

studia I stopnia:
Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja zintegrowana i przedszkolna.
– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgozczy. Wydział pedagogiki i psychologii. Specjalność: Edukacja zintegrowana i przedszkolna.

studia II stopnia (w trakcie):
– Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: terapia pedagogiczna.

Uważam, że sposób postępowania nauczyciela idealnie odzwierciedlają słowa D. Waloszek : „Nauczyciel funkcjonuje w grupie na równych prawach i obowiązkach z dziećmi: wspólnie z nimi sprząta, myje naczynia, przygotowuje posiłki. Wspólnie z dziećmi realizuje czynności higieniczne. „ Żądając” od dziecka – żąda również od siebie. Bierze udział w różnych formach aktywności dzieci bezpośrednio, a nie przez dozorowanie. Jest otwarty, spokojny, dowcipny, nawet przekorny. Ma prawo do szacunku, bo sam szanuje innych, do godności, bo sam ją uznaje u innych. Ma prawo do błędu, ale i obowiązek jego nie powtarzania. Wśród dzieci jest przede wszystkim kwalifikowanym, kompetentnym człowiekiem.” Myślę, że praca nauczyciela nie ogranicza się do opieki nad dzieciem, nauczania i wychowywania. Jest to też intensywna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym do którego należę.