Zajęcia dodatkowe

Dodatkowy blok zajęć

Rodzice mogą wybrać dodatkowy blok zajęć w skład, którego wchodzi rytmika, taniec, zajęcia z logopedą bądź drugi język obcy. Przewidujemy również zajęcia nauki szybkiego czytania i zajęcia na rozwój pamięci dziecka.

Zajęcia rytmiczne i umuzykalniające – Pełne śpiewu, tańca, zabaw ruchowych przy muzyce oraz gry na instrumentach perkusyjnych zajęcia – stwarzają możliwość zaspakajania wrodzonej dzieciom potrzeby ruchu, działania, uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych oraz służą wyrabianiu ich wrażliwości artystycznej.

Wykorzystywane w pracy formy to: śpiew, ćwiczenia słuchowe i ruchowe, odbywające się przy akompaniamencie pianina, gra na instrumentach perkusyjnych, słuchanie nagrań muzycznych, tworzenie muzyki przez dzieci, improwizacje muzyczne i ruchowe.

Zajęcia taneczne – zapoznają dzieci z tańcem zarówno towarzyskim jak również nowoczesnym, pozwalając rozwijać wrodzone talenty….

„Zabawa w teatr” – polegająca na wspólnym przygotowywaniu przez dzieci podczas zajęć plastyczno-technicznych kostiumów, pacynek itp. oraz uczeniu się swoich ról i ich odtwarzaniu, dając ujście bogatej wyobraźni….

Codzienne zajęcia plastyczno-techniczne, przy wykorzystaniu różnorodnych technik i materiałów– wyrabiają zdolności manualne i estetyczne dziecka.

Przedszkole organizuje ponadto dla swoich wychowanków wycieczki, imprezy okolicznościowe(np. bale, Mikołajki, spotkania z Mikołajem…), występy teatrzyków, koncerty, zaprasza specjalnych gości itp.