Wychowawcy Przasnysz

Zatrudniamy kadrę przedszkolną według Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz 674 z póz. zm.).
Naszym glównym celem jest wprowadzenie dzieci w swiat jezyków obcych w naturalny sposób, tak aby od najmlodszych lat stał sie on cześcią ich codziennego życia. Dzieci bez najmniejszych obciazen moga przyswajac jezyk obcy.
Do jego nauki zatrudniamy nauczycieli z pelnymi kwalifikacjami do nauczania jezyków obcych (tylko z dyplomami danej filologii).


mgr Magdalena Sternal
założycielka i dyrektor przedszkola

Wykształcenie:
2008 – Uniwersytet Gdański – Wydział filologiczny – magister filologii germańskiej
2009 – WSJO w Świeciu – Filologia angielska z rosyjską – tytuł licencjata.
2012 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – magister filologii angielskiej.

Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję. Przyswajaniu języka obcego przez najmłodszych sprzyjają różnorodne formy zabaw dające radość dzieciom. Dlatego też w zajęciach dydaktycznych wprowadzam gry, zabawy ruchowe, piosenki, wierszyki w połączeniu z materiałami wizualnymi, pobudzającymi bogatą wyobraźnię dzieci oraz ich kreatywność.
„Najbardziej pożyteczne w życiu to własne doświadczenie”. Walter Scott


mgr Katarzyna Wywigacz
mgr Katarzyna Chojnacka
nauczyciel przedszkola; kierownik do spraw dydaktycznych (z-ca dyrektora placówki)
Wykształcenie:
2007 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek – edukacja zintegrowana i przedszkolna, tytuł licencjata
2009 Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydział Pedagogiczny, kierunek – pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną, tytuł zawodowy – magister.

Doświadczenie:
Praca w zawodzie nauczyciela przedszkola od roku 2007 z dziećmi od 2,5 do 6 lat. Dzięki wiedzy zdobytej na studiach, praktykach, jak również w trakcie pracy z dziećmi, wiem, że jest to zawód dla mnie. Daje mi on dużo satysfakcji oraz w sposób szczególny wpłynął na rozwój wielu istotnych w tej pracy zdolności interpersonalnych. Pomimo nabytego doświadczenia, zdaję sobie sprawę z ogromnego trudu, jaki niesie za sobą ta praca, jednak wiem, iż mój zapał, zaangażowanie i potencjał intelektualny pozwolą na realizację nowatorskich sposobów i możliwości w wychowywaniu dzieci współczesną myślą pedagogiczną.

„Wychowywać kogoś, to przede wszystkim podnosić go w jego własnych oczach”.Simone Weil


mgr Renata Betcherska
nauczyciel przedszkola
Wykształcenie:
2010r. – Uniwersytet Warszawski, wydział pedagogiczny, specjalizacja: edukacja początkowa – tytuł magistra

Praca z dziećmi daje mi mnóstwo radości i satysfakcji. Indywidualne podejście do każdego dziecka umożliwia mi dostrzeżenie jego potrzeb, zainteresowań i ewentualnych problemów, dzięki czemu mogę stworzyć takie warunki, w których każdy będzie mógł osiągnąć sukces. Kontakt z otwartym na świat dzieckiem motywuje mnie do dalszego doskonalenia swojego warsztatu pracy.
Moim celem jest wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego dziecka, uwzględniając i wykorzystując jego indywidualne upodobania i zdolności, bez nacisków i przymusu, lecz wykorzystując jego naturalną potrzebę poznawania otaczającego świata.
Dla swoich wychowanków staram się być zarówno doradcą, przewodnikiem, kimś kto potrafi wyjaśnić i przybliżyć świat, ale także ze zrozumieniem i życzliwością ukoić dziecięce łzy i niepowodzenia.


mgr Edyta Smolińska
nauczyciel przedszkola
Wykształcenie:
2007 – Akademia Humanistyczna w Pułtusku im. Aleksandra Gieysztora, Wydział Pedagogiczny, specjalizacja: edukacja elementarna (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) – tytuł licencjata
2009 – Akademia Humanistyczna w Pułtusku im. Aleksandra Gieysztora, Wydział Pedagogiczny, specjalizacja: edukacja elementarna (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) – tytuł magistra

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.”Janusz Korczak

Moją pasją jest praca z dziećmi w wieku przedszkolnym, w której wykorzystuję swoją wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach i praktykach pedagogicznych.
Wobec moich wychowanków staram się być serdeczna i przyjazna, a zarazem konsekwentna i wymagająca. W trakcie zajęć poświęcam uwagę każdemu dziecku, motywując ich do podejmowania własnych działań. Cenię bezpośredni kontakt z nimi i możliwość wejścia w ich odkrywczy świat.
Celem moim jest poznawanie potrzeb dziecka, wspieranie w chwilach trudnych oraz rozszerzanie jego wiedzy.


mgr Ewelina Matusiak
nauczyciel przedszkola
Wykształcenie:
Uniwersytet Warszawski – Wydział pedagogiczny – mgr pedagogiki ogólnej
Akademia Humanistyczna w Pułtusku – studia podyplomowe – kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – w trakcie realizacji.
Dodatkowo:
Ukończyłam Kurs trenerski Akademii Nauki w Poznaniu, co pozwala mi na rozwijanie potencjału intelektualnego dziecka, które uczy się czytania przez zabawę.
Drugi rok pracuję w Akademii Nauki jako trener kursów dziecięcych. Zawsze pasjonowała mnie praca z dziećmi, ponieważ kontakt z nimi jest dla mnie wulkanem energii, źródłem pozytywnych emocji i motywacji do życia. Praca w przedszkolu i w Akademii stanowi dla mnie jedną nierozłączną całość.
Prywatnie jestem mamą 2,5 letniego Olusia. Mimo, że jest jeszcze taki mały, to dla mnie jest nie Małym, ale WIELKIM ODKRYWCĄ, a ja cieszę się, że możemy ten świat odkrywać razem.


mgr Kamila Smolińska
Wykształcenie:
2006 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Zamiejscowy Instytut Filologiczno – Historyczny w Mławie,Język polski z logopedią – tytuł licencjat
2008 – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Filologia polska – tytuł magistra
2014 – Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Studia podyplomowe – Edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna)

Studia rozpoczęłam z myślą nauczania dzieci naszego języka ojczystego. Dodatkowym atutem mojego zawodu jest przygotowanie logopedyczne, od którego zaczęłam swoją przygodę z edukacją – głównie w środowisku przedszkolnym.
Przy dzieciach zaczęłam na nowo odkrywać otaczający mnie świat i cieszyć się drobnostkami. Uśmiech dziecka jest dla mnie bezcenny i rekompensuje cały mój wysiłek jaki wkładam w zajęcia, które mają na celu zapewnić jak najbardziej optymalne warunki rozwoju naszych pociech. Prywatnie mama 4,5 letniej Majki.


mgr Magdalena Długokęcka
nauczyciel przedszkola
Wykształcenie:

2014 – Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie – Wydział Socjologii i Pedagogiki – specjalizacja: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, studia podyplomowe;
2011 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Nauk Pedagogicznych – specjalizacja: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja, tytuł zawodowy : magister.

Jako mały przedszkolak pragnęłam być nauczycielem, stawiać oceny, wypełniać dziennik, zadawać pracę domową, a więc praca z dziećmi jest poniekąd spełnieniem moich marzeń. Każde dziecko traktuje jako indywidualność, której trzeba poświęcić odpowiednio dużo czasu i cierpliwości – ponieważ to właśnie ona (według mnie) powinna cechować dobrego nauczyciela, który najpierw cierpliwie obserwuje, a następnie wyciąga wnioski i opracowuje odpowiednie metody wychowawcze. Jako młody nauczyciel staram się cały czas podnosić swoje kwalifikacje oraz zdobywać nowe umiejętności, aby praca z dziećmi była jeszcze efektywniejsza i przynosiła radość, a także uśmiech na twarzy dziecka.

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil” –Janusz Korczak


mgr Wioletta Szymańska
nauczyciel przedszkola
Wykształcenie :
2011r. – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wydział Pedagogiczny; Specjalność: edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną; tytuł zawodowy – licencjat
2013r. – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wydział Pedagogiczny; Specjalność: pedagogika w zakresie ogólnym; tytuł zawodowy- magister

„Zaufajcie dzieciom bo one są twórcami swej przyszłości…”

Praca z dziećmi to ciekawa przygoda, w której nie można popaść w rutynę. Wspieranie rozwoju dziecka, towarzyszenie mu w zaspokajaniu ciekawości, uczenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć jest dla mnie prawdziwym wyzwaniem. Indywidualne podejście do moich wychowanków pozwala mi poznać ich zainteresowania i potrzeby. Prywatnie jestem matką dwóch chłopców, którym towarzyszę i pomagam w odkrywaniu tajników tego świata. Od nich uczę się pokory, cierpliwości i wyrozumiałości, są to cechy niezbędne do pracy z dziećmi.


mgr Anna Komosa
nauczyciel przedszkola
Wykształcenie:
2008 – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: logopedia
2010 – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztor w Pułtusku, studia podyplomowe, kierunek edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną
2015 – Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, studia podyplomowe, kierunek: oligofrenopedagogika oraz terapia pedagogiczna

Od kiedy pamiętam zawsze chciałam pracować z dziećmi. Ich optymizm, energia oraz ciekawość świata każdego dnia dają mi wiele szczęścia i satysfakcję w pracy. Przebywanie z najmłodszymi przypomina mi czasy własnego dzieciństwa, świata wypełnionego zabawą, zdobywaniem wiedzy oraz nawiązywaniem pierwszych przyjaźni. W swojej pracy stawiam sobie za cel poznanie małych wychowanków i ukierunkowanie swojej pracy na ich indywidualne potrzeby pamiętając, że dzieciństwo to beztroski czas – czas najpiękniejszych wspomnień! Dlatego radość i uśmiech na twarzy dziecka jest dla mnie nagrodą za serce wkładane w nauczanie i wychowywanie przedszkolaków.

W życiu zawodowym staram się podążać za słowami Janusza Korczaka: „Aby zrozumieć dziecko i jego świat, trzeba na ten świat spojrzeć jego oczyma i z jego perspektywy”


mgr Kamila Achcińska-Bączek
1999 – 2003 Liceum Ogólnokształcące im. KEN (Przasnysz)
2003 – 2006 Zespół Kolegiów Nauczycielskich (Szczytno)Kierunek: Matematyka
(opieka naukowo dydaktyczna UWM w Olsztynie) .licencjat

2006 – 2008 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski (Olsztyn)Wydział Matematyki i Informatyki .Specjalność: matematyka ogólna, magister matematyki

10.2013 – 06.2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Studia Podyplomowe: Eudakacja przedszkolna i wczesnoszkolna

10.2013 – 06.2014Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Studia Podyplomwe w zakresie: Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
0.2015- 07. 2015 Wyższa Szkoła Języków Obcych w Przasnyszu
Wczesne nauczanie języka angielskiego.

Praca nauczyciela jest dla mnie nie tylko zawodem, ale także i pasją. Posiadam pełne kwalifikacje oraz przygotowanie do pracy z dziećmi. W swojej pracy z dziećmi staram się wykorzystwać wszelkie swoje uzdolnienia oraz wiedzę nabytą podczas studiów I przekazywać je swoim wychowankom. Mam ogromną satysfakcję, gdy patrzę jak dziecko z dnia na dzień czyni postępy, z coraz lepszą sprawnością wykonuje czynności, które jeszce nie tak dawno były dla niego trudne. Staram się by te pierwsze dni w przedszkolu były dla maluszków jak najmniej stresujące. By wiedziały, że przedszkole to fantastyczne miejsce, w którym zawsze będą miło I aktywnie spędzacć czas.


mgr Paula Raczkowska
nauczyciel przedszkola

Wykształcenie:
2011- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Pedagogiczny, specjalizacja: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, tytuł: licencjat
2013- Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, kierunek: edukacja wczesnoszkolna i pedagogika ogólna, tytuł : magister

Moim marzeniem od zawsze była praca z dziećmi. Studia utwierdziły mnie w przekonaniu, że do każdego dziecka trzeba mieć indywidualne podejście. Należy również stworzyć takie warunki, aby w przedszkolu czuły się jak w domu- bezpieczne, kochane i szczęśliwe. Praca w przedszkolu daje mi dużo szczęścia i satysfakcji. Staram się budować więzi oparte na zrozumieniu, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, poprzez szacunek do każdego dziecka, jego myśli, wyborów i decyzji, a także niepowodzeń i zmagań, które temu towarzyszą. Dążę do wszechstronnego rozwoju moich podopiecznych. Słucham, obserwuję i wierzę, że szczerość i zaufanie, jakim obdarzają mnie dzieci, owocuje możliwością dogłębnego poznania ich potrzeb, na które jako nauczyciel, chcę odpowiadać jak najlepiej.


mgr Dorota Gołębiowska
nauczyciel przedszkola, nauczyciel języka francuskiego
Wykształcenie:
Studia magisterskie na kierunku Filologia Romańska, specjalność nauczycielska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Studia podyplomowe na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

„Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka” – Dante Alighieri
Pracując z dziećmi skupiam się nie tylko na tym aby przekazywać wiedzę, ale też aby czerpać od dzieci ich mądrość, radość z życia oraz wyjątkową wrażliwość. Staram się wspierać rozwój każdego z moich podopiecznych zaspokajając jego naturalne potrzeby i towarzysząc mu w codziennym odkrywaniu świata. Największą satysfakcję dają mi iskierki w oczach dziecka i jego radosny uśmiech – wtedy umacniam się w przekonaniu, że idę w dobrym kierunku.


mgr Magdalena Konopka
nauczyciel przedszkola
Wykształcenie:
2007r. – Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie, kierunek : pedagogika,
specjalność: edukacja zintegrowana i przedszkolna (3- letnie licencjackie studia dzienne)
2009r. – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, kierunek ; pedagogika, specjalność: edukacja elementarna ( przedszkolna i wczesnoszkolna) (2 – letnie magisterskie studia zaoczne)
2011r. – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wydział Filologii Polskiej, 2 – letnie studia podyplomowe w zakresie logopedii
2014r. – kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki ukończony w MSCDN wydział w Ciechanowie
2016r. – uzupełniające studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

W przedszkolu pracuję od 2007 roku. Podejmując kilkanaście lat temu studia pedagogiczne nie do końca byłam pewna, czy jest to trafna decyzja. Dopiero gdy podczas praktyk stanęłam po raz pierwszy wśród dzieci, poczułam, że tu muszę zostać, bo tu właśnie jest moje miejsce. Po dzień dzisiejszy wiem, że nigdzie nie czuję się tak dobrze jak wśród swoich wychowanków. Ogromną satysfakcję, a jednocześnie motywację do działania dają mi efekty mojej pracy z dziećmi. Cieszy mnie to, że mogę swoją wiedzę przekazywać młodszym pokoleniom. Podobno najwięcej zapamiętujemy ucząc innych. Jestem osobą uwielbiającą się rozwijać, zdobywać nowe doświadczenia. Bardzo lubię swoją pracę. Za dzieci mi powierzona czuję się równie odpowiedzialna jak za swoje.

„Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak,
by samo wiedzieć chciało.” Janusz Korczak


mgr Olga Ruszczyńska – Gładych
nauczyciel przedszkola
Wykształcenie :
2005 – 2008 studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, kierunek : pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z plastyką, ( czerwiec 2008 – otrzymanie tytułu zawodowego : licencjat)
2008 – 2010 studia uzupełniające na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, kierunek : pedagogika, specjalność : wczesna edukacja, ( lipiec 2010 – otrzymanie tytułu zawodowego : magister)
2010 – 2011 kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w : Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie (czerwiec 2011 – otrzymanie dyplomu uprawniającego do wykonywania pracy z dziećmi i młodzieżą z lekkim, umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym)

W swojej pracy trzymam się założonych planów z jednoczesnym przyzwoleniem na twórczy nieład. Stwarzam wiele sytuacji dających wszechstronny rozwój dzieciom. Dla uzyskania dobrego kontaktu z dziećmi treść pracy z nimi przekazuję w interesujący sposób tak, aby, przemawiała do wyobraźni i uczuć, pobudzała ciekawość i chęć działania. Powierzone mi dzieci wymagają szczególnej troski i cierpliwości, co przyczynia się do tego, iż każdego dnia uczymy się od siebie czegoś nowego. Rezygnuję z utartych wzorów, naśladowanych postaw i zachowań., ponieważ działając twórczo zyskujemy więcej satysfakcji ze wspólnej zabawy i nauki.


Sylwia Aneta Łukasiak
nauczyciel przedszkola

Wykształcenie:
2008 r- Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie- resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych- tytuł licencjat
2015 r – Wyższa Szkoła Kujawsko- Pomorska w Bydgoszczy- Wydział Nauk Pedagogicznych- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna- studia podyplomowe
2015- 2017r Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie- Wydział Nauk Humanistyczno- Społecznych w Olsztynie- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią – tytuł magister.

,,Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…”
Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość i satysfakcję. Od dzieci nauczyłam się cieszyć z drobnych rzeczy i dostrzegać, że tak nie wiele jest człowiekowi potrzebne do szczęścia. Staram się być dla swoich wychowanków zarówno doradcą jak i przewodnikiem. Indywidualne podejście do każdego dziecka pozwala mi dobrze poznawać ich potrzeby oraz zainteresowania. Jestem osobą wyrozumiałą, serdeczną, otwartą na pomysły dzieci. Moim celem jest wspieranie rozwoju dziecka oraz rozwijanie jego wszechstronnych zainteresowań, bo przecież dziecko ,,uczy się” przez zabawę.